Wykonawcy: Paulina Dominik, Katarzyna Papież, Michael Połczyński

Po klęsce powstania listopadowego (1830 – 1831) Imperium Osmańskie było jednym z najważniejszych kierunków, które obrała polska emigracja polityczna. Polacy przyjeżdżali nad Bosfor mając nadzieję na osmańskie wsparcie w próbach odbudowania niepodległego państwa polskiego. Aktywność Polaków w Porcie Osmańskiej nie ograniczała się jednak wyłącznie do planowania przyszłych powstań przeciw zaborcom. Emigranci odegrali znaczącą rolę w przygotowaniu reform mających na celu reorganizację Imperium Osmańskiego, a także podejmowali się różnorodnych prac - byli inżynierami, lekarzami, wojskowymi, dyplomatami czy budowniczymi telegrafów i dróg.

Nasza mapa przedstawia polskie życie w późnoosmańskim Stambule. Wspomnienia i listy polskich emigrantów pokazują, że osmańska stolica była pełna polskich kawiarni, klubów, stołówek czy noclegowni a polski był jednym z najczęściej słyszanych języków w kosmopolitycznej Perze (dzisiejszy Istiklal). Mapa zabiera użytkownika w podróż śladami polskiej emigracji poprzez najważniejsze stambulskie dzielnice i zaprasza do alternatywnego spojrzenia na topografię osmańskiej stolicy.

No posts.
No posts.